Հիմնադրամի մասին

Scholae Mundi բարեգործական հիմնադրամը հիմնադրվել է Մեծ Բրիտանիայում 2013 թ-ին: Այսօրվա դրությամբ հիմնադրամը գործընկերների հետ միասին հովանավորում էուսանողների  ուսումը United World Colleges միջազգային ցանցի քոլեջներում, այդ ցանցի հաստատության գործունեությունը Դիլիջանում և քոլեջի տաղանդավոր շրջանավարտներիուսումը տարբեր երկրների ուսումնական հաստատություններում:

Հիմնադիրներ

Փոփոխվող աշխարհում կրթության խնդիրն է ապահովել բազմակողմանի զարգացած ՝ միևնույն ժամանակ օգնել նրան ընտրել սեփական ուղին
Վերոնիկա Զոնաբենդ
Հիմնադիրը

Հիմնադրամի նպատակները

Scholae Mundi հիմքը

գիտելիքներ ստանալու և սովորողների հմտությունների զարգացման համար պայմանների ստեղծում՝ խարսխված համամարդկային արժեքներին համապատասխան բարոյաէթիկական որակների վրա, որոնցով ուսանողները կառաջնորդվեն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում,
գործընկերների հետ համատեղ տարբեր նոր կրթական հարթակների ստեղծում,
ստեղծագործական և ընկերական մթնոլորտի ձևավորում՝ երիտասարդության կողմից նոր գաղափարների ու նախագծերի առաջադրման համար, ինչպես նաև՝ աջակցություն դրանց իրագործմանը: